Národnú banku Slovenska má nový Štatistický zberový portál

0 2872

Spoločnosť NESS Slovensko implementovala Štatistický zberový portál (ŠZP) pre Národnú banku Slovenska (NBS). Zefektívni sa tak zber a spracovanie štatistických údajov od vykazujúcich subjektov, medzi ktoré patria banky, subjekty poistného trhu, kapitálového trhu a trhu dôchodkového sporenia, správcovské spoločnosti a ich fondy, ako aj ďalšie subjekty s devízovou ohlasujúcou povinnosťou a s povinnosťou poskytovať štatistické údaje zo zákona.

Ness novým informačným systémom ŠZP vytvoril pre NBS jednotnú a technologicky modernú, rozvojaschopnú platformu pre projektovanie výkazov a výstupov umožňujúcich zber, spracovanie a konsolidované poskytovanie rôznych typov štatistických údajov. Zberané štatistické údaje používa NBS na výkon dohľadu, ako aj na štatistické účely pre národné i nadnárodné inštitúcie.

Išlo o rozsiahly a komplexný projekt v trvaní 27 mesiacov, na ktorom participovalo na strane NBS viac ako 50 ľudí v šiestich tímoch a 40 členov projektového tímu a participujúcich špecialistov Ness-u. Skúšobná prevádzka ŠZP, ktorá prebiehala od januára do marca 2015 preverila celkovú funkčnosť ŠZP a počas jej realizácie bol zahájený zber údajov nad vybranými výkazmi. V súčasnosti prebieha v ŠZP optimalizácia nastavení systému a projektovanie ďalších vzorov výkazov tak, aby ŠZP mohol byť využívaný na zber a spracovanie štatistických údajov od vykazujúcich subjektov v roku 2016.